Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 Δήμου Βόλου (Α΄Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Παράταση έως 21/11/2021