προς τους κ.κ. ιδιοκτήτες και ενοικιαστές Περιπτέρων και καταστημάτων πώλησης καπνικών προϊόντων και λοιπών καταστημάτων που πωλούν προϊ'όντα καπνού