Ο Δήμος Βόλου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό κατά τη διαμόρφωση ενός Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων, συλλόγων και πολιτών. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή σας μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου για την ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Φόρτισης Η/Ο.
Το ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://docs.google.com/forms/d/1MQI1hFPogmbKtGA_U9paVirbVi0-sVIOrMtMqxoK0qI/edit