για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας εργαζομένων και κοινού στον Δήμο Βόλου