ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ