με θέμα: "Ορισμός συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου στην οποία ενσωματώθηκε και το Σχέδιο Δράσης - Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 για τους χώρους εργασίας του Δήμου Βόλου, για ενημέρωση και εφαρμογή.