από την Δευτέρα 05/ 10 /2020 έως και την Παρασκευή 16/ 10 /2020

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους, οι δικαιούχοι θα προσέρχονται στο χώρο μόνο κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσής τους για την ώρα και ημέρα προσέλευσης τους.