Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα
Ενημερωτικό TV σποτ Υπ.Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
Ενημερωτικό ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ σποτ Υπ.Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας