Βόλος  10 Ιουνίου 2022

Αριθ. Πρωτ: 43106

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Βόλου κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων» ότι από την   20η  Ιουνίου 2022 μέχρι και την  20η Ιουλίου 2022, θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βόλου ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2021 που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενο του μέχρι    την  19η Ιουλίου  2022.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΠΕΟΣ