Βασικοί κανόνες τρόπου χρήσης της προστατευτικής μάσκας   αφίσα,  βίντεοτηλεοπτικό σπότ για τη χρήση μάσκας στα παιδιά