αριθ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  7/11/2020 έως 16/11/2020