Απόφασης ορισμού της δημοτικής Συμβούλου Βόλου κ. Αναστασίας Μορφογιάννη ως άμισθη αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου με θητεία ενός (1) έτους