Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών Ανακοίνωση  για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

- Δώδεκα (12) Οδηγών οχημάτων καθαριότητας με άδεια Γ΄ κατηγορίας ΔΕ - Τριάντα πέντε (35) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ    ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ από 13/5/2019-17/5/2019 και ώρες 8:00-14:00 Τηλέφωνα Επικοινωνίας 24213-53130, 53122   ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ 2019