πινάκων κατάταξης και απορριπτόμενων υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 4/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Βόλου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγός (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας – ΚΘ 402), όπως αυτοί ανασυντάχθηκαν σε εφαρμογή της 1215/2020 απόφασής του ΑΣΕΠ