ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ