ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-11-2020