Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 5/10/2020 έως 7/10/2020