ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-9-2019 ΩΡΕΣ 8:30 έως 14:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ. Καζανίδου Μαρία Τηλ: 24213 53122