ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές στο Δήμο Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-9-2019 ΩΡΕΣ 8:30 έως 14:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ. Καζανίδου Μαρία Τηλ: 24213 53122