ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού

Προϊστάμενος: Κτενάς Παρίσης
Διεύθυνση: Ζάχου – Επτά πλατανίων 
Τηλ.: 2421028517, 2421028518
Fax: 2421028519

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού

 • Τμήμα Παιδείας
  • Μεριμνά για την λειτουργία τη συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
  • Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
 • Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
  • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Αρμοδιότητες Πολιτισμού
  • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: http://dipe.mag.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: http://dide.mag.sch.gr 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ: http://sde-volou.mag.sch.gr/