ενός (1)  ΔΕ Ηλεκτρολόγου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων Α’ Ειδικότητας διάρκειας 8 μηνών