για την εποπτεία και συντονισμό άσκησης αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης