Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κωρονοϊό