ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                    Βόλος    3  Μαρτίου 2022            

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                             Αριθ.Πρωτ: 16303

ΤΜΗΜΑ  ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ               

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ                                               

ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

                                                                               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται  οι  άρρενες  που γεννήθηκαν το έτος 2006 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βόλου, και συγκεκριμένα  των Δημοτικών ενοτήτων Βόλου  Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδος, Ιωλκού, Μακρινίτσας, Νέας Αγχιάλου, Νέας Ιωνίας και Πορταριάς και  προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού παρακαλούνται όπως να επικοινωνήσουν στο Τηλ.2421025536 – 2421037513  μέχρι  και την  8η Απριλίου 2022  στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης  & Μητρώων Αρρένων του Δήμου Βόλου  στην οδό Τοπάλη 12  προκειμένου να δώσουν στοιχεία για τη Σύνταξη του στρατολογικού πίνακα .

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ