ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για τη διετία 2019-2021 ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ΕΥΡΩ»   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ