ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Βόλος           3-7-2019 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                       Αριθμ. πρωτ .: 55646

Δ/ΝΣΗ  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

& ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση  : Λεωφ. Ειρήνης 131  

Ταχ. Κώδικας    : 38446 –Ν.Ιωνία Βόλου

Πληροφορίες      :  Επ.Μαρίτσης

Τηλέφωνα          :  2421 3 53127 

                              2421 3 53128                                                                                                    
                                                                                                                                                           

 

 Ο Δήμος Βόλου διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό  με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την  εκμίσθωση έκτασης 100,00 τ.μ.  στη θέση «Χάνια»   στην Τοπική Κοινότητα  Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.