Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην περιοχή «Ν. Παγασές»

  ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ