Ανακοίνωση εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης επί της οδού Ροζού 6 και Δημητριάδος στον Α' όροφο, στο Βόλο, κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου"Ανακοίνωση εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης επί της οδού Ροζού 6 και Δημητριάδος στον Α