ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΕ ΚΑΕΚ 350570504001

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ