Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για τη «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2019 έως 30-9-2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.615,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, Γ